0

วิธีติดตั้ง Ubuntu 16.04 Server บน WMware Workstation

เปิด VMware Workstation จะแสดงหน้าต่างดังรูป

จากนั้นไปที่เมนู File -> New Virtual Machine…

จากหน้า Guest Operating System Installation เลือก Installer disc image file (iso): แล้วคลิกที่ปุ่ม Browse…

เลือกไฟล์ .iso ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้วคลิกที่ปุ่ม Open

หลังจากเลือกไฟล์แล้วจะกลับมาที่หน้าต่าง New Virtual Machine Wizard อีกครั้ง และในช่อง disk image file จะแสดงพาธที่เลือกไว้

จากหน้า Easy Install Information กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องแล้วคลิกที่ปุ่ม Next >

ตั้งชื่อ Virtual machine และเลือก Location ที่เก็บ Virtual Machine เสร็จแล้วหรือไม่ต้องการแก้ไขค่าคลิกที่ปุ่ม Next > เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

กำหนดขนาด hard disk ของ virtual machine และเลือก Store virtual disk as a single file แล้วคลิกที่ปุ่ม Next >

ที่หน้า Ready to Create Virtual Machine เลือก Power on this virtual machine after creation แล้วคลิกที่ปุ่ม Finish

VM จะเริ่มบูทเครื่อง

รอติดตั้ง OS สักครู่

เสร็จแล้วที่รอคอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *