0

วิธีการเบื้องต้นสำหรับ Sensor เชื่อมต่อโดยใช้ NodeMCU esp8266 และ Arduino IDE

DIY

วิธีการเบื้องต้นสำหรับ Sensor เชื่อมต่อโดยใช้ NodeMCU esp8266 และ Arduino IDE

Nodemcu with LED

ตัวอย่างแรกทดลองใช้งานโดยใช้หลอดไฟ LED 1 หลอด และ Nodemcu 1 ตัว

อุปกรณ์ที่สำคัญ

  1. Nodemcu esp8266 version ไหนก็ได้
  2. LED 1 หลอด สีอะไรก็ได้ เชื่อมสายไฟ D1 — ขั้ว + ที่ขา งอ หรือ ยาวกว่า ตามรูป GND ขา ground คือขาที่สั้นกว่า
  3. เชื่อมต่อตามภาพตามข้างบน

Arduino IDE และ ไลบรารี่ที่ต้องมีก่อนใช้งาน

  1. ดาวน์โหลด https://www.arduino.cc/en/Main/Software

หลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จแล้ว ก็ลองรันโปรแกรมขึ้นมาดูกันได้เลย

เลือก File -> New หรือกด key ⌘N

File New Arduino IDE

พอเราได้โปรแกรม Arduino IDE เรียบร้อยแล้ว

2. ดาวน์โหลด ไลบรารี่ของ esp8266 สามารถดูวิธีการจาก https://github.com/esp8266/Arduino

ไปที่ Arduino -> Preferences

นำ http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.jsonCopy ไปวางตรง Additional Boards Manager URLs: ตามรูปภาพ หลังจากนั้น คลิ๊ก OK

3. ติดตั้ง ไลบรารี่เซนเซอร์ต่างๆที่สนับสนุน Board Controller ที่ใช้งาน

เมื่อเรามีโปรแกรม IDE แล้วต้องทำการโหลด Board Nodemcu หรือ chip ที่ใช้ esp8266 Library ต่างๆ โดย

ไปที่ Tools -> Board เลือก Boards Manager ตามรูปข้างล่าง

ในหน้าต่าง Board Manager ให้ค้นหา esp8266 เลือก Install version ล่าสุดได้เลยค่ะ

เมื่อทำการ install เสร็จแล้ว(ณ จุดนี้รอประมาณ 10 นาที) เพื่อทำการโหลดให้เสร็จ

ถ้าต้องการลง Libraries ต่าง ๆ เพิ่ม ให้ไปที่ Manage Libraries -> จะมีหน้าต่าง Library Manager ขึ้นมา ทดสอบโดยลอง ค้นหา esp8266 จะมี ไลบรารี่ของ esp8266 ขึ้นมาเราสามารถกดเลือก Install เพื่อโหลดมาลงได้ ในข้อ 3 นี่จะมีตัวอย่างต่อไป เพราะตัวอย่างนี้เป็นการใช้หลอด LED ซึ่งไม่ต้องทำการโหลดไลบรารี่มาใช้งาน

4. ดาวน์โหลด USB to TTL Driver http://sparks.gogo.co.nz/ch340.html

เมื่อโหลดเสร็จก็ทำการ Install ลง

5. นำเอาสาย USB เสียบกับคอมพิวเตอร์ เช็คว่ามี USB ขึ้นมาไหม

ไปที่ Tools -> Port usb หรือ com port จะเพิ่มขึ้นมา ตามรูป ถ้าเป็น Mac OS จะเลือก usbmodem

6. ทำการเลือก File -> Examples -> ESP8266 เลือก Blink

คือตัวอย่างในการทำ LED กระพิบ

จากรูปข้างล่าง เปิดตัวอย่างที่ Library ที่โหลดมาคือการทำให้ไฟ LED ที่ติดมากับ Board กระพิบ สามารถกดเครื่องหมาย → เพื่อทำการโหลดเข้า

เชื่อมสายไฟ D1 — ขั้ว + ที่ขา งอ หรือ ยาวกว่า ตามรูป GND ขา ground คือขาที่สั้นกว่า

Nodemcu with LED

ถ้าต้องการให้กระพิบที่หลอด LED ที่ต่อไว้ที่ INPUT D1 ให้ทำการเพิ่มและแก้ Code ดังนี้

ประกาศตัวแปรเพิ่ม

#define LED_PIN D1

เปลี่ยนจาก LED_BUILTIN เป็น LED_PIN ให้หมด

กด ✔︎ เพื่อทำการ Verify และ กด → เพื่อทำการโหลดเข้า Controller Nodemcu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *